Iskolai zaklatás, bántalmazás

Magyarországon a kamasz diákok 25 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bántalmazták az elmúlt néhány hónapban az iskolában, több mint fele valamilyen módon részese volt az erőszaknak: vagy bántalmazták, vagy verekedett. Bullying- vagyis megfélemlítés, terrorizálás, zsarnokoskodás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, megalázás, gyötrés, zaklatás, szekálás, szívatás, szadizás, kötekedés a bántalmazás egy fajtája. A probléma tehát súlyos, fontos, hogy tudjuk, szülőként mit tehetünk.

Mi a különbség a gyermeki vita és a szekálás között? Nyilván más, ha csak simán összeveszik a barátjával, és más, ami már zaklatásnak minősül. A bullying olyan ismétlődő viselkedést jelent, amellyel egy csoport vagy egy személy egy másik csoport vagy személy feletti hatalmát igyekszik kialakítani vagy megerősíteni, az „erőegyensúlyt” ezáltal megszüntetve. Hosszabb időn át tart, szándékos és tudatos bántalmazó cselekvéssor, melyben a viszonyok kiegyenlítetlenek, a szerepek pedig nem cserélődnek fel. Az áldozat áldozat marad, míg a bántalmazó bántalmazó. Kiegészítő szereplői a jelenségnek a „szemlélők”, akik kulcsfontosságúak. Ha közülük csak egyvalaki is képes beavatkozni, a dinamika megtörhetővé válik, a játszma más irányt vehet. Szerepüket ezért komolyan kell vennünk.  A megfélemlítés áldozatát gyakran nevezik célpontnak.

A bántalmazás lehet érzelmi, szóbeli és fizikai is. Mindegyik szorongást okoz, vagy depressziót és gyermekünk minden porcikájával tiltakozik az ellen, hogy újra a közösségbe menjen. Sokszor maguk a tanárok teremtik meg a feltételeket egy ilyen csoportdinamika kialakulásához azzal, hogy ők maguk is humorosnak szánt, ám mégis sértő megjegyzéseket tesznek diákjaikra, esetleg figyelmen kívül hagyják a tanítványaik között tapasztalt bántalmazó viselkedést. Ráadásul sokszor a zaklató maga is áldozat. Nem menti fel a bántalmazókat, de az esetek többségében ők maguk is bántalmazó környezetből érkeznek. Autoriter szülők gyermekei, akik hideg, merev, korlátozó környezetben nevelkednek, gyerekek, akiket otthon fizikailag bántalmaznak, nem kívánt gyerekek. Ők az esetek nagyobb részében csak és kizárólag a közösségen belüli hierarchikus berendezkedést ismerik, s ezért azt alkalmazzák a gyakorlatban is.

Az iskolai szekálás:

  • többször ismétlődik
  • akik művelik, visszaélnek a hatalmukkal: fizikailag nagyobbak, idősebbek, népszerűbbek, okosabbak, mint a bántalmazott gyerek,
  • célja a megfélemlítés.

Az áldozatszerepbe általában a csendesebb, szorongó gyerekek kerülnek. Éppen ezért fontos, hogy kiálljunk mellettük, legyünk hétköznapi hősök. Egymás bántalmazása – mint ahogyan a neve is mutatja – nem kívánatos egy közösségben, számos negatív következménnyel jár az egyénre és közösségére nézve. Kutatások szerint az áldozatok és a bántalmazó-áldozatok hajlamosabbak rosszul teljesíteni az iskolában. Ők a későbbiek során is gyakrabban élnek át magányosságot, félelmet, elhagyatottság-érzést. Olyan pszichoszomatikus tüneteket is produkálhatnak, amelyekkel elkerülhetik az iskolába járást, mivel a bántalmazás általában ott történik. A hosszú távú hatások között is megjelenik mind az alacsony teljesítmény, mind az alacsony önértékelés, és a kapcsolatokra is negatív hatással lehet.

Viszont az iskolai erőszak nem csupán egyéni probléma, befolyásolja például az osztálylégkört, azaz azoknak a gyerekeknek a közérzetét is, akik közvetlenül nem vesznek részt benne. Ha nyíltan beszélgetünk erről otthon, akkor abban is segítünk a gyerekeknek, hogy eldöntse, csak egy egészséges konfliktusról van-e szó, vagy valóban megfélemlítés alatt áll. Ha szülőként tudjuk a „bullying” pontos meghatározását, akkor könnyebben el tudjuk dönteni, hogy a gyerekek közötti vita meddig normális, mikor lépi át azt a határt, amikor már beavatkozásra van szükség. Sok tanulmány foglalkozott azzal, hogy miért jön létre a bullying, egyértelmű okokat azonban nehéz megállapítani. Az biztos, hogy több egyéni és környezeti tényező együtt játszik össze abban, hogy egy közösségben ilyen formában jelenik meg az erőszak.

Minek van tehát hatása arra, hogy ki válik bántalmazóvá vagy áldozattá? A bántalmazók esetében például olyan egyéni tényezőknek, mint az agresszív, heves temperamentum, vagy alacsony frusztrációtűrési képesség, kiválni akarás a többiek közül. Nem csupán személyiség kérdése, hogy ki milyen szerepbe kerül. A környezeti tényezőknek is (amelyek közül nagyon sok befolyásolható) nagyon meghatározó szerepük van. Ilyen a család, az iskola, a tanárok és a média szerepe. Szülőként fontos közvetítenünk és példát mutatnunk, hogy más emberek megbántása nem megengedhető, és a közösségekben nem célravezető stratégia a hatalmi pozíció eléréséhez.

Mit tehet a szülő, ha a gyerekét zaklatják az iskolában?

Az öt legfontosabb, tudományosan megalapozott lépés a következő:

  1. Beszélgessen a gyerekkel a baráti kapcsolatairól és a zaklatásról!
  2. Dokumentálják a zaklató viselkedést, amit a gyerek átél. Ha ez az iskolában történik, vegye fel a kapcsolatot a tanárokkal, igazgatóval
  3. Maradjon nyugodt, koncentrálj a gyerek védelmére és a probléma megoldására
  4. Biztosítsa az érzelmi hátteret. Mondja el a gyerekének, hogy senki nem érdemel bántást, te pedig vigyázol rá. Mutasson példát, legyen együttérző!
  5. Segítsen a gyerekének megtanulni, hogyan viselkedjen, ha piszkálják. Játsszák el otthon a jelenetet, hogy jobban beleérezhesse magát a helyébe, és hogy ő is be tudja gyakorolni, mi a helyes viselkedés ilyenkor

Nem lehet eleget ismételni, hogy nagyon fontos a nyílt kommunikáció, mert enélkül nem fogjuk megtudni, hogy a gyerekünket bántják-e a suliban, vagy ő látott-e olyat, hogy valakit bántanak. Persze lehet, hogy az első reakció a „hagyjál már, anya/apa” lesz, de kitartóan kell próbálkozni. Az iskolai zaklatás témakörében készült felmérések ugyanis azt mutatják, hogy a bántalmazáson átesett gyerekek többsége nem szól a felnőtteknek, inkább eltitkolja. Ha azonban egy támogató szülői háttérrel rendelkeznek, és a szüleik is mernek beszélni a témáról, akkor a gyerekek meg fognak nyílni, elmesélik, mi és hogyan történt.

Forrás:
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/150-millio-gyereket-erint-az-iskolai-eroszak/
https://csaladhalo.hu/hatter/bullying-mit-tehet-a-szulo-ha-zaklatjak-a-gyereket-a-suliban/

Hasonló cikkek...