Adatkezelési tájékoztató

Ezen a honlapon található művek, mint szellemi alkotások szerzői joga – az EFOP-2.2.0-16-2016-00002- Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése c. kiemelt projekt keretében megszerzett jogosultságok alapján – az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (ÁEEK) illeti. Az e honlapra közérdekből felhelyezett szellemi alkotások (cikkek, útmutatók, kiadványok, betegtájékoztatók oktató filmek, videók stb) az ÁEEK további, külön egyedi engedélye nélkül felhasználhatók, vagy nyomtathatók, a felhasználást az ÁEEK – annak formájától függetlenül – bárminemű ellenszolgáltatás (jogdíj) fizetése nélkül engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a felhasználás üzletszerű gazdasági érdekeket semmilyen formában nem szolgálhat. Az egyes szellemi alkotások egységének védelme érdekében az integritás megbontása nem megengedett, a további felhasználás során a jelen  honlap, mint forrás és az ÁEEK nevének és a projekt támogatási forrásának feltüntetése szükséges.